Фонд за превенция на престъпността – ИГА

Проект „Алтернативно лято - 2”


НОВИНИ


Сбогом, лято!

AL 1На 25-ти септември, в голямата на Младежки дом - Пазарджик, бяха представени резултатите от изпълнението на проект Алтернативно лято - 2”.

Презентация за изпълнението му направи Димитър Русинов - председател на УС на Фонд ИГА. В събитието, със свои презентации, видеоматериали и кратки етюди, се включиха актрисата Мая Бежанска и Генадий Матвеев - ръководители на двата тренинга, както и част от участниците в тях, които официално получиха своите сертификати.

Основната цел на проекта бе да изгради социално
отговорно поведение и осъществи ефективна превенция на актуалните форми на зависимости и AL 2нарастващата агресия сред 120 млади хора от всички целеви групи на програмата, живеещи на територията на областите Пазарджик и Пловдив, като по този начин подобри качеството на живот и средата, в която живеят.

Проведоха се
4 дискусионни форума с общо 42 участника за тестване на предложените дейности; 120 деца преминаха обучение по програми за превенция на агресията и зависимости; 40 деца и младежи участваха в 4 изнесени тренинга: „Екип Юндола”, с ръководител Мая Бежанска и „Алтернативно лято”, с ръководител Генадий Матвеев.


Финалното събитие завърши с младежка дискотека.


Едно различно лято

AL PzНа 19-ти юли, последователно в Пазаржик (10.30 ч) и Пловдив (14 ч.), беше представен Проект Алтернативно лято - 2”, изпълняван от Фонд за превенция на престъпността – ИГА.
Основната му цел е да изгради социално отговорно поведение и осъществи ефективна превенция на актуалните форми на зависимости и нарастващата агресия сред 120 млади хора от всички целеви групи на програмата (от 15 до 29 г.), живеещи на територията на областите Пазарджик и Пловдив, като по този начин подобри качеството на живот и средата, в която живеят.
По проекта ще се проведат 4 дискусионни форума за тестване на предложените дейности; 2 обучения в рамките на 2 програми за превенция на зависимости и агресивно поведение за общо 120 деца и младежи в Пазарджик и Пловдив; AL Pl2 изнесени тренинга - „Екип Юндола” и „Алтернативно лято” с общо 40 участници. Единият ще се проведе от специализиран екип под ръководството на актрисата Мая Бежанска, а вторият - под ръководството на опитния планинар и ръководител на екстремни експедиции Генади Матвеев.
Проектът се финансира от Министерство на младежта и спорта, Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 г., и ще продължи 3 месеца.
Проектът, неговите цели и задачи, целеви групи и предстоящи дейности бяха представени от Димитър Русинов, Мая Бежанска и Генади Матвеев.

АКТУАЛНО