Фонд за превенция на престъпността – ИГА

Проект „Алтернативно лято - 2” МОЛБА за участие в Проект „Алтернативно лято – 2“