Фонд за превенция на престъпността – ИГА

Проект „Алтернативно лято - 2”Източник на финансиране: Министерство на младежта и спорта, Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 година


АКТУАЛНО