Фонд за превенция на престъпността – ИГА

Проект „Алтернативно лято - 2”


гр. Пазарджик 4400
бул. "Александър Стамболийски" №8
П.К. 140
Телефон/факс:
034 44 23 98
E-mail:
office@iga-bg.org
URL: www.iga-bg.org

Лице за контакти: Камелия Русинова и Надя Пеева

АКТУАЛНО